O praktykach

Informacje o odbywający się praktykach

Corocznie odbywają się w Ośrodku „OIKOS” praktyki studenckie (średnio około 10 – 12 osób). Obszarów do poznania w naszej dziedzinie jest bardzo dużo, można w skrócie wymienić:

  • badania kolorymetryczne,
  • badania wagowe,
  • badania miareczkowe,
  • badania chromatograficzne (GC, GC/MS, HPLC),
  • badania metali techniką ASA MP-AES,
  • pomiary środowiska pracy(pyły, hałas, wibracje, oświetlenie, czynniki chemiczne, mikroklimat),
  • badania wód i ścieków, osadów ściekowych,
  • badania gleby,
  • pisanie dokumentacji,
  • zapoznanie z funkcjonowaniem systemów zarządzania jakością.

Jesteśmy otwarci na osoby, które chcą zdobywać nowe umiejętności nie tylko teoretyczne, ale i w praktyce.

Nie przyjmujemy na praktyki trwające w rzeczywistości krócej, niż cztery tygodnie. Wynika to z faktu dużego zaangażowania się ze strony ludzi zajmujących się opieką nad praktykantami. Dzięki temu miło nam jest też gościć osoby, które wracają w kolejnych latach.

Bardzo byśmy chcieli przyjąć wszystkich chętnych z powodu, iż uważamy, że dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi, owocuje rozwojem i przynosi wymierne korzyści obu stronom, niestety liczba miejsc jest ograniczona i nie wszystkich możemy przyjąć.