O praktykach

Informacje o odbywający się praktykach

Corocznie odbywają się w Ośrodku „OIKOS” praktyki studenckie (średnio około 10 – 12 osób). Obszarów do poznania w naszej dziedzinie jest bardzo dużo, można w skrócie wymienić:

  • badania kolorymetryczne,
  • badania wagowe,
  • badania miareczkowe,
  • badania chromatograficzne (GC, GC/MS, HPLC),
  • badania metali techniką ASA MP-AES,
  • pomiary środowiska pracy(pyły, hałas, wibracje, oświetlenie, czynniki chemiczne, mikroklimat),
  • badania wód i ścieków, osadów ściekowych,
  • badania gleby,
  • pisanie dokumentacji,
  • zapoznanie z funkcjonowaniem systemów zarządzania jakością.

Jesteśmy otwarci na osoby, które chcą zdobywać nowe umiejętności nie tylko teoretyczne, ale i w praktyce.

Nie przyjmujemy na praktyki trwające w rzeczywistości krócej, niż cztery tygodnie. Wynika to z faktu dużego zaangażowania się ze strony ludzi zajmujących się opieką nad praktykantami. Dzięki temu miło nam jest też gościć osoby, które wracają w kolejnych latach.

Bardzo byśmy chcieli przyjąć wszystkich chętnych z powodu, iż uważamy, że dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi, owocuje rozwojem i przynosi wymierne korzyści obu stronom, niestety liczba miejsc jest ograniczona i nie wszystkich możemy przyjąć.

Szanowni Państwo,


uprzejmie informujemy, że w dniach


od 30 (czwartek) do 31 (piątek) maja 2024 roku


Laboratorium OIKOS nie będzie pracowało.Przypominamy aby przy dostarczaniu próbek zwrócić uwagę na:

wysyłka próbek powinna odbywać się zgodnie z warunkami transportu i przechowywania próbek,
uwzględnienie trwałości próbki od daty pobrania do daty przygotowania do badania przez Laboratorium OIKOS,
próbki krótkotrwałe wymagają indywidualnych ustaleń przed dostarczeniem ich do Laboratorium OIKOS.Przypominamy aby przy zamawianiu próbników zwrócić uwagę na:


zamówienia złożone po godzinie 10:00, będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym,
nie realizujemy wysyłek paczek z próbnikami w piątki oraz dni poprzedzające inne dni wolne od pracy.