OIKOSlab Akredytowane Laboratorium badań środowiskowych AB 934 » Odbiorcze oświetlenia

Odbiorcze oświetlenia

Po przeprowadzeniu inwestycji może być konieczne wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia i sprawdzenie spełnienia przez nową instalację zgodności z projektem/normą.