Odbiorcze oświetlenia

Po przeprowadzeniu inwestycji może być konieczne wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia i sprawdzenie spełnienia przez nową instalację zgodności z projektem/normą.