Badania biegłości

Programy i konspekty badań biegłości:


Konspekty

PT-DR-01 Wersja 02 F-03 PO-18 Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów drgań o działaniu ogólnym i miejscowym.

PT-OS-01 Wersja 02 F-02 PO-18 Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów natężenia oświetlenia, oświetlenie miejsc pracy.

PT-M-01 Wersja 02 F-02 PO-18 Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oceny środowisk cieplnych na stanowiskach pracy.

PT-WE-01 Wersja 02 F-02 PO-18 Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu określenia tempa metabolizmu i wydatku energetycznego na stanowiskach pracy.

PT-P-01 Wersja 02 F-02 PO-18 Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pobierania próbek powietrza i oznaczania zawartości frakcji wdychalnej i respirabilnej pyłu.

PT-G-01 Wersja 02 F-02 PO-18 Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oznaczania stężenia gazów CO w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie.

PT-H-01 Wersja 02 F-02 PO-18 Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z pomiarów hałasu na stanowiskach pracy i wyznaczania ekspozycji zawodowej na hałas.

PT-EH-01 Wersja 02 F-02 PO-18 Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z pomiarów emisji hałasu do środowiska od instalacji i urządzeń.

PT-MA-01 Wersja 02 F-02 PO-18 Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z wyznaczania poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego.

PT-HK-01 Wersja 02 F-02 PO-18 Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów poziomu dźwięku A w budynkach.


Programy

PT-DR-01 Wersja 02 F-03 PO-18 Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów drgań o działaniu ogólnym i miejscowym.

PT-OS-01 Wersja 02 F-03 PO-18 Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów natężenia oświetlenia, oświetlenie miejsc pracy.

PT-M-01 Wersja 02 F-03 PO-18 Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oceny środowisk cieplnych na stanowiskach pracy.

PT-WE-01 Wersja 02 F-03 PO-18 Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu określenia tempa metabolizmu i wydatku energetycznego na stanowiskach pracy.

PT-P-01 Wersja 02 F-03 PO-18 Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pobierania próbek powietrza i oznaczania zawartości frakcji wdychalnej i respirabilnej pyłu.

PT-G-01 Wersja 02 F-03 PO-18 Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oznaczania stężenia gazów CO w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie.

PT-H-01 Wersja 02 F-03 PO-18 Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z pomiarów hałasu na stanowiskach pracy i wyznaczania ekspozycji zawodowej na hałas.

PT-EH-01 Wersja 02 F-03 PO-18 Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z pomiarów emisji hałasu do środowiska od instalacji i urządzeń.

PT-MA-01 Wersja 02 F-03 PO-18 Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z wyznaczania poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego.

PT-HK-01 Wersja 02 F-03 PO-18 Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów poziomu dźwięku A w budynkach.