2017 03 02 Szkolenie „Pobieranie próbek wód i ścieków do badań chemicznych i fizycznych – szkolenie doskonalące”

2017 03 02 mgr inż. Monika Żyro-Ostrowska
Status Naboru: Zakończony

W dniu 02 marca 2017r. Zapraszamy na szkolenie: „Pobieranie próbek wód i ścieków do badań chemicznych i fizycznych – szkolenie doskonalące”

 

 


Czas trwania:

1dzień (od 9:00 do 16:00)


Cena netto:

590,00zł/osoba

Prosimy o składanie zgłoszeń do: 17 lutego 2017r.


Prowadzący szkolenie:

mgr inż. Monika Żyro-Ostrowska – Kierownik Centralnego Laboratorium Badania Wody i Ścieków – Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o., Audytor techniczny.

 


Tematyka Szkolenia:

 1. Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i dokumentów jednostki akredytacyjnej dotyczące pobierania próbek.
 2. Upoważnienie personelu do pobierania próbek – kryteria i potwierdzanie kompetencji.
 3. Pobieranie próbek chwilowych i średniodobowych (manualne i automatyczne).
 4. Prowadzenie pomiarów terenowych i zapisy z nimi związane.
 5. Nadzorowanie wyposażenia do pobierania próbek i pomiarów terenowych.
 6. Zapisy dotyczące pobierania i postępowania z próbkami .
 7. Przyjęcie próbek do badań – kryteria akceptacji.
 8. Zapewnienie jakości podczas pobierania próbek i postępowania z nimi.
 9. Wymagania dotyczące szacowania niepewności pobierania próbek.
 10. Sposób przedstawiania pobierania próbek i informacji związanych w sprawozdaniach z badań.
 11. Błędy dotyczące obszaru pobierania próbek wód i ścieków.

Gwarantujemy:

materiały szkoleniowe,
certyfikat uczestnictwa,
obiad,
serwis kawowy w trakcie zajęć.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt telefoniczny lub przesłanie zgłoszenia mailem: szkolenia@oikoslab.pl

Miejsce:

Ośrodek Badań Podstawowych Projektów i Wdrożeń
Ochrony Środowiska i Biotechnologii „OIKOS” Sp. z o.o.
55-010 Święta Katarzyna
ul. Powstańców Śląskich 8
tel. (71) 311-43-04, 311-43-06
www.oikoslab.pl
szkolenia@oikoslab.pl
FAX: (71) 311-43-12


Formularze zgłoszeniowe:

File-Downloads-iconFormularz Zgłoszeniowy ODT

 

File-Downloads-iconFormularz Zgłoszeniowy PDF