Zapisy na badania biegłości wraz ze szkoleniem doskonalącym – I Kwartał 2017

Prowadzimy zapisy na planowany cykl badań biegłości wraz ze szkoleniem doskonalącym – I Kwartał 2017.

Aby badania mogły się odbyć niezbędna jest obecność minimum 6-ciu Laboratoriów.

Zachęcamy do informowania inne Laboratoria.

 

Chęć udziału w wybranych badaniach biegłości prosimy zgłaszać na e-mail: szkolenia@oikoslab.pl lub telefonicznie do 20.01.2017r.

Lp.Nazwa badańTerminData zapisuCenaProgram
1Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oceny środowisk cieplnych na stanowiskach pracy.06.02.2017r.20.01.2017r.580,00
Osoba
(Netto)*
File-Downloads-icon
2Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów natężenia i równomierności oświetlenia na płaszczyźnie.06.02.2017r.20.01.2017r.580,00
Osoba
(Netto)*
File-Downloads-icon
3Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z pomiarów emisji hałasu do środowiska od instalacji i urządzeń.07.02.2017r.20.01.2017r.580,00
Osoba
(Netto)*
File-Downloads-icon
4Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z pomiarów hałasu na stanowiskach pracy i wyznaczania ekspozycji zawodowej
na hałas.
07.02.2017r.20.01.2017r.580,00
Osoba
(Netto)*
File-Downloads-icon
5Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów poziomu dźwięku A w budynkach.07.02.2017r.20.01.2017r.580,00
Osoba
(Netto)*
File-Downloads-icon
6Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z wyznaczania poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów
ciśnienia akustycznego.
07.02.2017r.20.01.2017r.580,00
Osoba
(Netto)*
File-Downloads-icon
7Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne
z zakresu pomiarów drgań o działaniu ogólnym i miejscowym zgodnie
z PN-EN 14253+A1:2011 oraz PN-EN ISO 5349-1:2004
i PN-EN ISO 5349-2:2004.
08.02.2017r.20.01.2017r.580,00
Osoba
(Netto)*
File-Downloads-icon
8Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pobierania próbek powietrza i oznaczania zawartości frakcji wdychalnej
i respirabilnej pyłu.
08.02.2017r.20.01.2017r.890,00
Osoba
(Netto)*
File-Downloads-icon

*Każda kolejna osoba dodatkowo 480,00 (Netto)

Cena obejmuje:

  • udział w badaniach biegłości,
  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikat uczestnictwa,
  • obiad,
  • serwis kawowy.

Prowadzący badania biegłości oraz szkolenia: mgr inż. Andrzej Uzarczyk.

Dokładny harmonogram czasowy zostanie przedstawiony uczestnikom po zebraniu się grup docelowych.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia/badań biegłości lub zaproponowania innego terminu.