Warning: Use of undefined constant Ihrss - assumed 'Ihrss' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/users/www_oikoslab_pl/public_html/wp-content/themes/conpiracy/header.php on line 77
Przeglądasz: Szkolenia

Zapisy na badania biegłości – Czerwiec 2020r. Zmiana daty

Prowadzimy zapisy na planowane badania biegłości w dniu 30.06.2020r.

Aby badania mogły się odbyć niezbędna jest obecność minimum 6-ciu Laboratoriów.

Zachęcamy do informowania inne Laboratoria.

Chęć udziału w wybranych badaniach biegłości prosimy zgłaszać na e-mail: szkolenia@oikoslab.pl do 19.06.2020r.


Konspekty i programy badań biegłości dostępne są w plikach do pobrania.

Nazwa badańTerminCenaPliki do pobrania
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów drgań o działaniu ogólnym i miejscowym zgodnie z PN-EN 14253+A1:2011 oraz PN-EN ISO 5349-1:2004 i PN-EN ISO 5349-2:2004.30.06.2020r.780,00
Zespół
(Netto)*
File-Downloads-icon
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów natężenia i równomierności oświetlenia na płaszczyźnie.30.06.2020r.780,00
Zespół
(Netto)*
File-Downloads-icon
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z pomiarów hałasu na stanowiskach pracy i wyznaczania ekspozycji zawodowej na hałas.30.06.2020r.780,00
Zespół
(Netto)*
File-Downloads-icon

*Zespół (1-2 osoby)

Formularz zgłoszeniowy

Prowadzący szkolenia oraz ekspert w sprawie badań biegłości: mgr inż. Andrzej Uzarczyk.

Dokładny harmonogram czasowy i program zostanie przedstawiony uczestnikom po zebraniu się grup docelowych.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia/badań biegłości lub zaproponowania innego terminu.

Zapisy na cykl badań biegłości – Marzec 2020r.

Prowadzimy zapisy na planowany cykl badań biegłości w dniach od 03.03.2020r. – 06.03.2020r.

Aby badania mogły się odbyć niezbędna jest obecność minimum 6-ciu Laboratoriów.

Zachęcamy do informowania inne Laboratoria.

Chęć udziału w wybranych badaniach biegłości prosimy zgłaszać na e-mail: szkolenia@oikoslab.pl lub telefonicznie do 24.02.2020r.


Konspekty i programy badań biegłości dostępne są w plikach do pobrania.

Nazwa badańTerminCenaPliki do pobrania
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów drgań o działaniu ogólnym i miejscowym zgodnie z PN-EN 14253+A1:2011 oraz PN-EN ISO 5349-1:2004 i PN-EN ISO 5349-2:2004.03.03.2020r.750,00
Zespół
(Netto)*
File-Downloads-icon
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów natężenia i równomierności oświetlenia na płaszczyźnie.03.03.2020r.750,00
Zespół
(Netto)*
File-Downloads-icon
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów poziomu dźwięku A w budynkach.04.03.2020r.750,00
Zespół
(Netto)*
File-Downloads-icon
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z pomiarów hałasu na stanowiskach pracy i wyznaczania ekspozycji zawodowej na hałas.04.03.2020r.750,00
Zespół
(Netto)*
File-Downloads-icon
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z pomiarów emisji hałasu do środowiska od instalacji i urządzeń.04.03.2020r.750,00
Zespół
(Netto)*
File-Downloads-icon
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z wyznaczania poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego.04.03.2020r.750,00
Zespół
(Netto)*
File-Downloads-icon
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pobierania próbek powietrza i oznaczania zawartości frakcji wdychalnej i respirabilnej pyłu wraz ze szkoleniem doskonalącym.05.03.2020r.750,00
Osoba
(Netto)**
File-Downloads-icon
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oznaczania stężenia gazów CO w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie wraz ze szkoleniem doskonalącym.05.03.2020r.750,00
Osoba
(Netto)**
File-Downloads-icon
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu określenia tempa metabolizmu i wydatku energetycznego na stanowiskach pracy wraz ze szkoleniem doskonalącym.06.03.2020r.750,00
Osoba
(Netto)**
File-Downloads-icon
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oceny środowisk cieplnych na stanowiskach pracy wraz ze szkoleniem doskonalącym.06.03.2020r.750,00
Osoba
(Netto)**
File-Downloads-icon

*Zespół (1-2 osoby)

**Każda kolejna osoba dodatkowo 500,00 (Netto)

Formularz zgłoszeniowy

Cena obejmuje:

 • materiały szkoleniowe (dotyczy badań biegłości wraz ze szkoleniem doskonalącym),
 • certyfikat uczestnictwa,
 • obiad (dotyczy badań biegłości wraz ze szkoleniem doskonalącym),
 • serwis kawowy.

Prowadzący szkolenia oraz ekspert w sprawie badań biegłości: mgr inż. Andrzej Uzarczyk.

Dokładny harmonogram czasowy i program zostanie przedstawiony uczestnikom po zebraniu się grup docelowych.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia/badań biegłości lub zaproponowania innego terminu.

2020 03 02 Szkolenie pt.:„Pomiary narażenia inhalacyjnego na aerozole oraz czynniki chemiczne i aerozole. Strategie badania zgodności z wartościami dopuszczalnymi”

Wykładowca: mgr inż. Andrzej Uzarczyk
Termin zgłoszeń: do 24 lutego 2020r.

W dniu 02 marca 2020r. Zapraszamy na szkolenie: „Pomiary narażenia inhalacyjnego na aerozole oraz czynniki chemiczne i aerozole. Strategia badanie zgodności z wartościami dopuszczalnymi”


Czas trwania:

1 dzień (od 8:30 do 15:30)


Cena netto:

650,00zł (Netto)/osoba

Prosimy o składanie zgłoszeń do: 24 lutego 2020r.


Do kogo szkolenie jest skierowane?
Szkolenie skierowane jest dla laboratoriów przygotowujących się do akredytacji metody badawczej oraz laboratoriów posiadających wdrożony system jakości.


Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniach?
Uczestnicy szkolenia nabywają wiedzę i umiejętności:

 • pobierania próbek powietrza do oceny zawartości aerozoli, krystalicznej krzemionki i metali;
 • zmian w normach;
 • sprawdzenia aparatury pomiarowej;
 • wyznaczenia wskaźnika narażenia;
 • określenia niepewności aparatury pomiarowej, niepewności związanej z frakcjonowaniem i niepewności metody badawczej;
 • potwierdzenia metody badawczej.

Program szkolenia:

 • PODSTAWOWE POJĘCIA, ŹRÓDŁA I WŁAŚCIWOŚCI AEROZOLI
 • PROCES ODDYCHANIA, DZIAŁANIE AEROZOLI NA ORGANIZM, FRAKCJE AEROZOLI
 • OBOWIĄZUJĄCE NORMY
 • NIEZBĘDNA APARATURA POMIAROWA I JEJ PRZYGOTOWANIA
  Wzorcowanie i sprawdzanie przyrządów pomiarowych
  Przegląd świadectw wzorcowania i określenie niepewności przyrządu: przepływomierz, waga
  Kalibracja i sprawdzenie aspiratorów
  Głowice probiercze wymagania PCA, frakcjonowanie, z uwzględnieniem PN-EN 13205:2004.
 • ZASADY POBIERANIA PRÓBEK POWIETRZA
  Dozymetria indywidualna
  Transport i przechowywanie
 • WALIDACJA METODY BADAWCZEJ
  Granica oznaczenia ilościowego
  Zakres metody;
  Walidacja metody pobierania próbek powietrza do oceny frakcji wdychalnej i respirabilnej aerozoli krystalicznej krzemionki oraz metali;
 • WYZNACZENIE NIEPEWNOŚCI METODY BADAWCZEJ
  Budżet niepewności z uwzględnieniem PN-EN 482:2016 i PN-EN 13890:2010
  Niepewność analizy wagowej
  Niepewność kalibracji aspiratora
  Niepewność objętości pobranego powietrza, frakcjonowanie
  Wyprowadzenie wzoru na niepewność wskaźnika narażenia
 • PROCEDURA POBIERANIA PRÓBEK POWIETRZA.
  Pobieranie próbek powietrza metodą dozymetrii indywidualnej i ocena narażenia
 • Podejście zaproponowane w normie PN-EN 689:2018
 • SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

Gwarantujemy:

materiały szkoleniowe,
certyfikat uczestnictwa,
obiad,
serwis kawowy w trakcie zajęć.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt telefoniczny lub przesłanie zgłoszenia mailem: szkolenia@oikoslab.pl

Miejsce:

Ośrodek Badań Podstawowych Projektów i Wdrożeń
Ochrony Środowiska i Biotechnologii „OIKOS” Sp. z o.o.
55-010 Święta Katarzyna
ul. Powstańców Śląskich 8
tel. (71) 311-43-04, 311-43-06
www.oikoslab.pl
szkolenia@oikoslab.pl


Formularze zgłoszeniowe:

File-Downloads-icon

Formularz Zgłoszeniowy ODT

File-Downloads-icon

Formularz Zgłoszeniowy PDF

Dwudniowe szkolenie w dniach 2019.09.23-2019.09.24: „Walidacja/ Weryfikacja Fizyko-Chemicznych Metod Badawczych w Laboratorium Środowiskowym”

2019 09 23-24 dr inż. Agnieszka Wiśniewska

Status Naboru: Zakończony

W dniach 23-24 września 2019r.

Zapraszamy na szkolenie: „Walidacja/ Weryfikacja Fizyko-Chemicznych Metod Badawczych w Laboratorium Środowiskowym” zorganizowane wspólnie z firmą Doctus Szkolenia i Doradztwo Agnieszka Wiśniewska.


Forma szkolenia:

Wykład aktywizujący oraz zajęcia warsztatowe

Czas trwania:

2 dni (od 8:00 do 16:00)


Cena netto:

Szkolenie:

Przy jednej osobie – 720,00zł/osoba

Przy więcej niż jednej osobie* – 670,00zł/osoba

*Z jednego laboratorium

Prosimy o składanie zgłoszeń do: 16 września 2019r.


Prowadzący szkolenie:

dr inż. Agnieszka Wiśniewska – Wieloletni pracownik laboratoriów środowiskowych, początkowo na stanowisku laboranta, specjalisty analityka, później kierownika ds. jakości oraz kierownika laboratorium.
Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w zakresie wdrażania systemu jakości w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025 w badawczym laboratorium środowiskowym, jak i w nadzorowaniu i doskonaleniu wdrożonego systemu.

Ponadto od wielu lat jest wykładowcą na uczelniach wyższych przedmiotów związanych z ochroną środowiska, bezpieczeństwem i higieną pracy, chemią, a także zagadnień związanych z walidacją metod badawczych oraz kontrolą jakości badań prowadzonych w laboratorium środowiskowym.

Obecnie prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą związaną głównie z prowadzeniem szkoleń i doradztwem z zakresu analityki chemicznej oraz wdrażania i/lub doskonalenia wdrożonego systemu zarządzania laboratorium zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.


Dla kogo dedykowane jest szkolenie:

Szkolenie skierowane jest do pracowników laboratoriów, którzy zajmują się przeprowadzaniem walidacji/ weryfikacji metod badawczych i chcą doskonalić swoje umiejętności.


Zagadnienia poruszane podczas szkolenia:

1. Wymagania w zakresie procesu walidacji / weryfikacji metod badawczych zawarte w normie PN-EN ISO 17025:2018-02.

2. Kiedy przeprowadzać walidację, a kiedy weryfikację metody badawczej?

3. Kompetencje personelu biorącego udział w procesie walidacji / weryfikacji metody badawczej.

4. Założenia i kryteria walidacyjne / weryfikacyjne dla metod badawczych.

5. Plan walidacji / weryfikacji metody badawczej.

6. Parametry walidacyjne / weryfikacyjne dla danej metodyki badawczej:

• precyzja (powtarzalność, precyzja pośrednia, odtwarzalność);

• dokładność;

• poprawność;

• granica wykrywalności;

• granica oznaczalności;

• zakres pomiarowy;

• liniowość;

• selektywność;

• odporność;

• elastyczność.

7. Dane z procesu zapewniania ważności wyników jakie można wykorzystać podczas rewalidacji / ponownej weryfikacji metody badawczej.

8. Zależności i testy statystyczne wykorzystywane podczas procesu walidacji / weryfikacji metody badawczej.

9. Dane wejściowe, dane wyjściowe, parametry oraz mierniki jakie można zidentyfikować w procesie walidacji / weryfikacji metod badawczych.

10. Informacje i obliczenia jakie należy zamieścić w raporcie z walidacji / weryfikacji metody badawczej.

11. Rewalidacja / ponowna weryfikacja metody badawczej – kiedy powinno się ją przeprowadzać?

12. Dane z walidacji / weryfikacji metody wykorzystywane do szacowania niepewności – źródła niepewności.

13. Zasady postępowania podczas szacowania niepewności – prawo propagacji, niepewności złożone i rozszerzone.

UWAGA:

W celu efektywnego i sprawnego przeprowadzenia zajęć warsztatowych (pkt. 7, 8, 9, 12), uczestnicy powinni mieć ze sobą laptopy – przynajmniej jeden na dwie osoby z programem EXCEL.


Gwarantujemy:

materiały szkoleniowe,
certyfikat uczestnictwa,
obiad (2 dni),
serwis kawowy w trakcie zajęć.

Organizator nie zapewnia noclegu w trakcie trwania szkolenia.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt telefoniczny lub przesłanie zgłoszenia mailem: szkolenia@oikoslab.pl

Miejsce:

Ośrodek Badań Podstawowych Projektów i Wdrożeń
Ochrony Środowiska i Biotechnologii „OIKOS” Sp. z o.o.
55-010 Święta Katarzyna
ul. Powstańców Śląskich 8
tel. (71) 311-43-04, 311-43-06
www.oikoslab.pl
szkolenia@oikoslab.pl


Formularze zgłoszeniowe:

File-Downloads-icon

Formularz Zgłoszeniowy ODT

File-Downloads-icon

Formularz Zgłoszeniowy PDF

2019 01 18 Szkolenie „Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 – omówienie zmian z uwzględnieniem potrzeb dostosowania systemu zarządzania”

2019 01 18 mgr inż. Wojciech Kupś
Status Naboru: Zakończony

W dniu 18 stycznia 2019r. Zapraszamy na szkolenie: „Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 – omówienie zmian z uwzględnieniem potrzeb dostosowania systemu zarządzania”


Czas trwania:

1 dzień (od 9:00 do 16:00)


Cena netto:

690,00zł/osoba

Prosimy o składanie zgłoszeń do: 09 stycznia 2019r.


Prowadzący szkolenie:

mgr inż. Wojciech Kupś – Audytor, trener w zakresie normy 17025, konsultant. Posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu pracą akredytowanego laboratorium, chemik analityk.


Celem szkolenia jest przedstawienie najważniejszych zmian wymagających dostosowania dokumentacji oraz przedstawienie prostych przykładów.

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej oraz personelu odpowiedzialnego za dostosowanie systemu zarządzania do wymagań znowelizowanej normy.

Zmiany dotyczące struktury normy

Wymagania zasadnicze

bezstronność; poufność

dokumentowanie spełnienia wymagań – przykład

Organizacja

kierownictwo laboratorium, zadania i odpowiedzialność

Zasoby

Personel; infrastruktura i warunki środowiskowe; wyposażenie

spójność pomiarowa + załącznik A do normy

dostawy i usługi zewnętrzne, podwykonawstwo

System zarządzania:

Działania „ukierunkowane na ryzyka i szanse” – wymagania dotyczące ryzyka, szans, ocena ryzyka, zarządzanie ryzykiem – definicje pojęć

Wariant A i wariant B

 • dokumentacja w świetle znowelizowanej normy
 • nadzorowanie dokumentacji; nadzorowanie zapisów; doskonalenie
 • działania korygujące; audyty wewnętrzne; przeglądy kierownictwa – zmiany w dokumentacji

Działania techniczne: proces w działaniach laboratorium(zdefiniowanie procesu i jego specyfiki w działaniach laboratorium) w dokumentacji laboratorium – przykłady

 • przegląd zapytań ofert i umów: przykład zmian w zapisach i dokumentacji
 • wybór, weryfikacja i walidacja metod badań
 • pobieranie próbek; postępowanie z próbkami i obiektami badań
 • zapisy techniczne
 • szacowanie niepewności; monitorowanie miarodajności wyników badań
 • prezentowanie wyników badań: zmiany zasad
 • skargi – omówienie zmian oraz przykład dostosowania dokumentacji
 • praca niezgodna w wymaganiami
 • nadzorowanie danych

Gwarantujemy:

materiały szkoleniowe,
certyfikat uczestnictwa,
obiad,
serwis kawowy w trakcie zajęć.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt telefoniczny lub przesłanie zgłoszenia mailem: szkolenia@oikoslab.pl

Miejsce:

Ośrodek Badań Podstawowych Projektów i Wdrożeń
Ochrony Środowiska i Biotechnologii „OIKOS” Sp. z o.o.
55-010 Święta Katarzyna
ul. Powstańców Śląskich 8
tel. (71) 311-43-04, 311-43-06
www.oikoslab.pl
szkolenia@oikoslab.pl


Formularze zgłoszeniowe:

File-Downloads-icon

Formularz Zgłoszeniowy ODT

File-Downloads-icon

Formularz Zgłoszeniowy PDF