Przeglądasz: Szkolenia

Cykl badań biegłości – Wrzesień 2017r.

Prowadzimy zapisy na planowany cykl badań biegłości – III Kwartał 2017.

Aby badania mogły się odbyć niezbędna jest obecność minimum 6-ciu Laboratoriów.

Zachęcamy do informowania inne Laboratoria.

 

Chęć udziału w wybranych badaniach biegłości prosimy zgłaszać na e-mail: szkolenia@oikoslab.pl lub telefonicznie do 04.09.2017r.

Lp.Nazwa badańTerminData zapisuCenaProgram
1Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne
z zakresu pomiarów drgań o działaniu ogólnym i miejscowym zgodnie z PN-EN
14253+A1:2011 oraz PN-EN ISO 5349-1:2004 i PN-EN ISO 5349-2:2004.
11.09.2017r.04.09.2017r.580,00

Osoba

(Netto)*
File-Downloads-icon
2Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu
pomiarów natężenia i równomierności oświetlenia na płaszczyźnie.
11.09.2017r.04.09.2017r.580,00

Osoba

(Netto)*
File-Downloads-icon
3Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oceny
środowisk cieplnych na stanowiskach pracy wraz ze szkoleniem doskonalącym.
12.09.2017r04.09.2017r.630,00

Osoba

(Netto)*
File-Downloads-icon
4Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne
z zakresu określenia tempa metabolizmu
i wydatku energetycznego na stanowiskach pracy wraz ze szkoleniem doskonalącym.
12.09.2017r04.09.2017r.630,00

Osoba

(Netto)*
File-Downloads-icon
5Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pobierania
próbek powietrza i oznaczania zawartości frakcji wdychalnej i respirabilnej pyłu wraz ze szkoleniem doskonalącym.
13.09.2017r.04.09.2017r.630,00

Osoba

(Netto)*
File-Downloads-icon
6Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z pomiarów
emisji hałasu do środowiska od instalacji i urządzeń.
14.09.2017r.04.09.2017r.580,00

Osoba

(Netto)*
File-Downloads-icon
7Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne
z pomiarów hałasu na stanowiskach pracy i wyznaczania
ekspozycji zawodowej na hałas.
14.09.2017r.04.09.2017r.580,00

Osoba

(Netto)*
File-Downloads-icon

*Każda kolejna osoba dodatkowo 480,00 (Netto)

Cena obejmuje:

 • materiały szkoleniowe (dotyczy badań biegłości w dniach 12-13.09.2017r.),
 • certyfikat uczestnictwa,
 • obiad (dotyczy badań biegłości w dniach 12-13.09.2017r.),
 • serwis kawowy.

Prowadzący badania biegłości oraz szkolenia: mgr inż. Andrzej Uzarczyk.

Dokładny harmonogram czasowy zostanie przedstawiony uczestnikom po zebraniu się grup docelowych.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia/badań biegłości lub zaproponowania innego terminu.

2017 03 03 Szkolenie „Zapewnienie jakości wyników badań, walidacja/weryfikacja metod badawczych – szkolenie doskonalące techniczne elementy systemu zarządzania”

2017 03 03 mgr inż. Monika Żyro-Ostrowska
Status Naboru: Zakończony

W dniu 03 marca 2017r. Zapraszamy na szkolenie: „Zapewnienie jakości wyników badań, walidacja/weryfikacja metod badawczych – szkolenie doskonalące techniczne elementy systemu zarządzania”

 

 


Czas trwania:

1dzień (od 9:00 do 16:00)


Cena netto:

590,00zł/osoba

Prosimy o składanie zgłoszeń do: 17 lutego 2017r.


Prowadzący szkolenie:

mgr inż. Monika Żyro-Ostrowska – Kierownik Centralnego Laboratorium Badania Wody i Ścieków – Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o., Audytor techniczny.

 


Tematyka Szkolenia:

 1. Jak praktycznie realizować wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
 2. Program kontroli jakości badań – weryfikacja i aktualizacja.
 3. Jak analizować dane uzyskiwane w kontroli jakości wyników badań?
 4. Obserwacja danych z kontroli jakości badań.
 5. Stosowanie technik statystycznych.
 6. W jaki sposób wykorzystać dane uzyskane w kontroli jakości badań?
 7. Monitorowanie stałości składników niepewności.
 8. Walidacja czy weryfikacja metod badawczych?
 9. Kiedy metoda badawcza powinna być ponownie zwalidowana lub zweryfikowana?

Gwarantujemy:

materiały szkoleniowe,
certyfikat uczestnictwa,
obiad,
serwis kawowy w trakcie zajęć.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt telefoniczny lub przesłanie zgłoszenia mailem: szkolenia@oikoslab.pl

Miejsce:

Ośrodek Badań Podstawowych Projektów i Wdrożeń
Ochrony Środowiska i Biotechnologii „OIKOS” Sp. z o.o.
55-010 Święta Katarzyna
ul. Powstańców Śląskich 8
tel. (71) 311-43-04, 311-43-06
www.oikoslab.pl
szkolenia@oikoslab.pl
FAX: (71) 311-43-12


Formularze zgłoszeniowe:

File-Downloads-iconFormularz Zgłoszeniowy ODT

 

File-Downloads-iconFormularz Zgłoszeniowy PDF

2017 03 02 Szkolenie „Pobieranie próbek wód i ścieków do badań chemicznych i fizycznych – szkolenie doskonalące”

2017 03 02 mgr inż. Monika Żyro-Ostrowska
Status Naboru: Zakończony

W dniu 02 marca 2017r. Zapraszamy na szkolenie: „Pobieranie próbek wód i ścieków do badań chemicznych i fizycznych – szkolenie doskonalące”

 

 


Czas trwania:

1dzień (od 9:00 do 16:00)


Cena netto:

590,00zł/osoba

Prosimy o składanie zgłoszeń do: 17 lutego 2017r.


Prowadzący szkolenie:

mgr inż. Monika Żyro-Ostrowska – Kierownik Centralnego Laboratorium Badania Wody i Ścieków – Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o., Audytor techniczny.

 


Tematyka Szkolenia:

 1. Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i dokumentów jednostki akredytacyjnej dotyczące pobierania próbek.
 2. Upoważnienie personelu do pobierania próbek – kryteria i potwierdzanie kompetencji.
 3. Pobieranie próbek chwilowych i średniodobowych (manualne i automatyczne).
 4. Prowadzenie pomiarów terenowych i zapisy z nimi związane.
 5. Nadzorowanie wyposażenia do pobierania próbek i pomiarów terenowych.
 6. Zapisy dotyczące pobierania i postępowania z próbkami .
 7. Przyjęcie próbek do badań – kryteria akceptacji.
 8. Zapewnienie jakości podczas pobierania próbek i postępowania z nimi.
 9. Wymagania dotyczące szacowania niepewności pobierania próbek.
 10. Sposób przedstawiania pobierania próbek i informacji związanych w sprawozdaniach z badań.
 11. Błędy dotyczące obszaru pobierania próbek wód i ścieków.

Gwarantujemy:

materiały szkoleniowe,
certyfikat uczestnictwa,
obiad,
serwis kawowy w trakcie zajęć.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt telefoniczny lub przesłanie zgłoszenia mailem: szkolenia@oikoslab.pl

Miejsce:

Ośrodek Badań Podstawowych Projektów i Wdrożeń
Ochrony Środowiska i Biotechnologii „OIKOS” Sp. z o.o.
55-010 Święta Katarzyna
ul. Powstańców Śląskich 8
tel. (71) 311-43-04, 311-43-06
www.oikoslab.pl
szkolenia@oikoslab.pl
FAX: (71) 311-43-12


Formularze zgłoszeniowe:

File-Downloads-iconFormularz Zgłoszeniowy ODT

 

File-Downloads-iconFormularz Zgłoszeniowy PDF

Zapisy na badania biegłości wraz ze szkoleniem doskonalącym – I Kwartał 2017

Prowadzimy zapisy na planowany cykl badań biegłości wraz ze szkoleniem doskonalącym – I Kwartał 2017.

Aby badania mogły się odbyć niezbędna jest obecność minimum 6-ciu Laboratoriów.

Zachęcamy do informowania inne Laboratoria.

 

Chęć udziału w wybranych badaniach biegłości prosimy zgłaszać na e-mail: szkolenia@oikoslab.pl lub telefonicznie do 20.01.2017r.

Lp.Nazwa badańTerminData zapisuCenaProgram
1Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oceny środowisk cieplnych na stanowiskach pracy.06.02.2017r.20.01.2017r.580,00

Osoba

(Netto)*
File-Downloads-icon
2Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów natężenia i równomierności oświetlenia na płaszczyźnie.06.02.2017r.20.01.2017r.580,00

Osoba

(Netto)*
File-Downloads-icon
3Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z pomiarów emisji hałasu do środowiska od instalacji i urządzeń.07.02.2017r.20.01.2017r.580,00

Osoba

(Netto)*
File-Downloads-icon
4Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z pomiarów hałasu na stanowiskach pracy i wyznaczania ekspozycji zawodowej
na hałas.
07.02.2017r.20.01.2017r.580,00

Osoba

(Netto)*
File-Downloads-icon
5Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów poziomu dźwięku A w budynkach.07.02.2017r.20.01.2017r.580,00

Osoba

(Netto)*
File-Downloads-icon
6Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z wyznaczania poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów
ciśnienia akustycznego.
07.02.2017r.20.01.2017r.580,00

Osoba

(Netto)*
File-Downloads-icon
7Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne
z zakresu pomiarów drgań o działaniu ogólnym i miejscowym zgodnie
z PN-EN 14253+A1:2011 oraz PN-EN ISO 5349-1:2004
i PN-EN ISO 5349-2:2004.
08.02.2017r.20.01.2017r.580,00

Osoba

(Netto)*
File-Downloads-icon
8Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pobierania próbek powietrza i oznaczania zawartości frakcji wdychalnej
i respirabilnej pyłu.
08.02.2017r.20.01.2017r.890,00

Osoba

(Netto)*
File-Downloads-icon

*Każda kolejna osoba dodatkowo 480,00 (Netto)

Cena obejmuje:

 • udział w badaniach biegłości,
 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat uczestnictwa,
 • obiad,
 • serwis kawowy.

Prowadzący badania biegłości oraz szkolenia: mgr inż. Andrzej Uzarczyk.

Dokładny harmonogram czasowy zostanie przedstawiony uczestnikom po zebraniu się grup docelowych.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia/badań biegłości lub zaproponowania innego terminu.

Szkolenie oraz Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pobierania próbek powietrza i oznaczania zawartości frakcji wdychalnej i respirabilnej pyłu

2016 12 05 mgr inż. Andrzej Uzarczyk Status Naboru: Zakończony

W dniu 5 grudnia 2016r. Ośrodek „OIKOS” Sp. z o.o. organizuje Szkolenie i Badania Biegłości pt.:

„Szkolenie oraz Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pobierania próbek powietrza i oznaczania zawartości frakcji wdychalnej i respirabilnej pyłu”


Czas trwania:

1 dzień (od godz. 9:00 do 17:00)

W przypadku niewystarczającej liczby uczestników organizator zastrzega sobie możliwość do odwołania szkolenia i badań biegłości.


Cena netto:

Szkolenie + Badania Biegłości: 890,00zł/Osoba

Szkolenie: 390,00zł/Osoba

Prosimy o składanie zgłoszeń do: 23 listopada 2016 r.


Prowadzący Szkolenie i Badania Biegłości:

mgr inż. Andrzej Uzarczyk – Ekspert Techniczny.
Piotr Adamczyk – Koordynator Badań Biegłości.


Zakres tematyczny Szkolenia i Badań Biegłości:

1. APARATURA POMIAROWA I JEJ PRZYGOTOWANIA

1.1 Wzorcowanie i sprawdzanie przyrządów pomiarowych

1.2. Przegląd świadectw wzorcowania i określenie niepewności przyrządu: przepływomierz, waga

1.3. Adjustacja i sprawdzenie aspiratorów

1.4. Temperatura i ciśnienie powietrza, postępowanie z danymi

2. ZASADY POBIERANIA PRÓBEK POWIETRZA

2.1. Dozymetria indywidualna

2.2. Transport i przechowywanie

3. WYZNACZENIE NIEPEWNOŚCI METODY BADAWCZEJ

3.1. Budżet niepewności

3.2. Niepewność analizy wagowej

3.3. Niepewność kalibracji aspiratora

3.4. Niepewność objętości pobranego powietrza

3.5. Wyprowadzenie wzoru na niepewność wskaźnika narażenia

4. WALIDACJA METODY BADAWCZEJ


Program:

Informacje o badaniu biegłości File-Downloads-iconPDF

 


Gwarantujemy:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Lunch (ciepły posiłek)
 • Serwis kawowy w trakcie zajęć.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt telefoniczny lub przesłanie zgłoszenia mailem: szkolenia@oikoslab.pl

Lokalizacja:
Ośrodek Badań Podstawowych Projektów i Wdrożeń
Ochrony Środowiska i Biotechnologii „OIKOS” Sp. z o.o.
55-010 Święta Katarzyna
ul. Powstańców Śląskich 8
tel. (71) 311-43-04, 311-43-06
www.oikoslab.pl
szkolenia@oikoslab.pl
FAX: (71) 311-43-12


Formularze zgłoszeniowe:

File-Downloads-iconFormularz Zgłoszeniowy ODT

 

File-Downloads-iconFormularz Zgłoszeniowy PDF