2020 03 02 Szkolenie pt.:„Pomiary narażenia inhalacyjnego na aerozole oraz czynniki chemiczne i aerozole. Strategie badania zgodności z wartościami dopuszczalnymi”

Wykładowca: mgr inż. Andrzej Uzarczyk
Termin zgłoszeń: do 24 lutego 2020r.

W dniu 02 marca 2020r. Zapraszamy na szkolenie: „Pomiary narażenia inhalacyjnego na aerozole oraz czynniki chemiczne i aerozole. Strategia badanie zgodności z wartościami dopuszczalnymi”


Czas trwania:

1 dzień (od 8:30 do 15:30)


Cena netto:

650,00zł (Netto)/osoba

Prosimy o składanie zgłoszeń do: 24 lutego 2020r.


Do kogo szkolenie jest skierowane?
Szkolenie skierowane jest dla laboratoriów przygotowujących się do akredytacji metody badawczej oraz laboratoriów posiadających wdrożony system jakości.


Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniach?
Uczestnicy szkolenia nabywają wiedzę i umiejętności:

 • pobierania próbek powietrza do oceny zawartości aerozoli, krystalicznej krzemionki i metali;
 • zmian w normach;
 • sprawdzenia aparatury pomiarowej;
 • wyznaczenia wskaźnika narażenia;
 • określenia niepewności aparatury pomiarowej, niepewności związanej z frakcjonowaniem i niepewności metody badawczej;
 • potwierdzenia metody badawczej.

Program szkolenia:

 • PODSTAWOWE POJĘCIA, ŹRÓDŁA I WŁAŚCIWOŚCI AEROZOLI
 • PROCES ODDYCHANIA, DZIAŁANIE AEROZOLI NA ORGANIZM, FRAKCJE AEROZOLI
 • OBOWIĄZUJĄCE NORMY
 • NIEZBĘDNA APARATURA POMIAROWA I JEJ PRZYGOTOWANIA
  Wzorcowanie i sprawdzanie przyrządów pomiarowych
  Przegląd świadectw wzorcowania i określenie niepewności przyrządu: przepływomierz, waga
  Kalibracja i sprawdzenie aspiratorów
  Głowice probiercze wymagania PCA, frakcjonowanie, z uwzględnieniem PN-EN 13205:2004.
 • ZASADY POBIERANIA PRÓBEK POWIETRZA
  Dozymetria indywidualna
  Transport i przechowywanie
 • WALIDACJA METODY BADAWCZEJ
  Granica oznaczenia ilościowego
  Zakres metody;
  Walidacja metody pobierania próbek powietrza do oceny frakcji wdychalnej i respirabilnej aerozoli krystalicznej krzemionki oraz metali;
 • WYZNACZENIE NIEPEWNOŚCI METODY BADAWCZEJ
  Budżet niepewności z uwzględnieniem PN-EN 482:2016 i PN-EN 13890:2010
  Niepewność analizy wagowej
  Niepewność kalibracji aspiratora
  Niepewność objętości pobranego powietrza, frakcjonowanie
  Wyprowadzenie wzoru na niepewność wskaźnika narażenia
 • PROCEDURA POBIERANIA PRÓBEK POWIETRZA.
  Pobieranie próbek powietrza metodą dozymetrii indywidualnej i ocena narażenia
 • Podejście zaproponowane w normie PN-EN 689:2018
 • SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

Gwarantujemy:

materiały szkoleniowe,
certyfikat uczestnictwa,
obiad,
serwis kawowy w trakcie zajęć.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt telefoniczny lub przesłanie zgłoszenia mailem: szkolenia@oikoslab.pl

Miejsce:

Ośrodek Badań Podstawowych Projektów i Wdrożeń
Ochrony Środowiska i Biotechnologii „OIKOS” Sp. z o.o.
55-010 Święta Katarzyna
ul. Powstańców Śląskich 8
tel. (71) 311-43-04, 311-43-06
www.oikoslab.pl
szkolenia@oikoslab.pl


Formularze zgłoszeniowe:

File-Downloads-icon

Formularz Zgłoszeniowy ODT

File-Downloads-icon

Formularz Zgłoszeniowy PDF