Szkolenie oraz Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z pomiarów hałasu na stanowiskach pracy i wyznaczania ekspozycji zawodowej na hałas

2016 02 23 mgr inż. Andrzej Uzarczyk Status Naboru: Zakończony

W dniu 23 lutego 2016 r. Ośrodek „OIKOS” Sp. z o.o. organizuje Szkolenie i Badania Biegłości pt.:

„Szkolenie oraz Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z pomiarów hałasu na stanowiskach pracy i wyznaczania ekspozycji zawodowej na hałas”


Czas trwania:

1 dzień (od godz. 9:00 do 16:00)


Cena netto:

Szkolenie + Badania Biegłości: 790,00zł /zespół (1-2 osoby).

Prosimy o składanie zgłoszeń do: 12 lutego 2016 r.


Prowadzący Szkolenie i Badania Biegłości:

mgr inż. Andrzej Uzarczyk – Ekspert Techniczny.
Marcin Kaczmarczyk – Koordynator Badań Biegłości.


Zakres tematyczny Szkolenia i Badań Biegłości:

1. ODBIÓR WRAŻEŃ DŹWIĘKOWYCH I ICH WPŁYW NA CZŁOWIEKA.
2. POJĘCIA I DEFINICJE.
3. WARTOŚCI NORMATYWNE.
4. METODA BADAWCZA.
4.1 Akty prawne.
4.2 Przyrządy pomiarowe.
4.3 Wzorcowanie mierników hałasu i kalibratorów akustycznych.
4.4. Instrukcja sprawdzenia i kalibracji miernika hałasu.
4.5 Pomiary hałasu do oceny ekspozycji zawodowej.
4.5.1 Pomiary zorientowane na zadania.
4.5.2 Pomiary zorientowane na pracę.
4.5.3 Pomiar całodniowy.
5. INSTRUKCJA BADAWCZA DLA POMIARÓW ZORIENTOWANYCH NA ZADANIA.
6. WALIDACJA METODY BADAWCZEJ.
7. PRZYKŁAD OBLICZENIOWY DLA METODY ZORIENTOWANEJ NA ZADANIA.
8. HAŁAS INFRADŹWIĘKOWY.


Program:

Informacje o badaniu biegłości File-Downloads-iconPDF


Gwarantujemy:

  • Materiały szkoleniowe
  • Certyfikat uczestnictwa
  • Lunch (ciepły posiłek)
  • Serwis kawowy w trakcie zajęć.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt telefoniczny lub przesłanie zgłoszenia mailem: szkolenia@oikoslab.pl

Lokalizacja:
Ośrodek Badań Podstawowych Projektów i Wdrożeń
Ochrony Środowiska i Biotechnologii „OIKOS” Sp. z o.o.
55-010 Święta Katarzyna
ul. Powstańców Śląskich 8
tel. (71) 311-43-04, 311-43-06
www.oikoslab.pl
szkolenia@oikoslab.pl


Formularze zgłoszeniowe:

File-Downloads-iconFormularz Zgłoszeniowy ODT

File-Downloads-iconFormularz Zgłoszeniowy PDF