Nowy zakres akredytacji, nowy przedmiot badań

08 stycznia 2016 roku uzyskaliśmy nowy zakres akredytacji AB 934 wydanie 11.

 

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z aktualnym zakresem.

 

Zmiany w nowym wydaniu dotyczą dodania nowego przedmiotu badań:

„Środowisko pracy – próbki powietrza pobrane na filtry i do rurek z sorbentem”

Przedmiot badań:Badane cechy:
Środowisko pracy – próbki powietrza pobrane na filtry i do rurek z sorbentemAntracen

Benzo(a)antracen

Chryzen

Benzo(b)fluoranten

Benzo(k)fluoranten

Benzo(a)piren

Dibenzo(a,h)antracen

Benzo(g,h,i) perylen

Indeno(1,2,3, -c, d) piren

2-fenoksyetanol