Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów natężenia i równomierności oświetlenia na płaszczyźnie

2016 02 24 mgr inż. Andrzej Uzarczyk

Status Naboru: Zakończony

Liczba miejsc ograniczona

W dniu 24 lutego 2016r. Ośrodek „OIKOS” Sp. z o.o. organizuje porównania międzylaboratoryjne pt.

Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów natężenia i równomierności oświetlenia na płaszczyźnie”

Przed przystąpieniem do badania biegłości odbędzie się dwugodzinne szkolenie na temat zmian w normach, potwierdzenia metody oraz budżetu niepewności.


Czas trwania:

1dzień (od 9:00 do 16:00)


Cena netto:

Badania biegłości: 690,00zł/zespół (1-2 osoby).
W przypadku chęci wzięcia udziału w badaniach biegłości w dniach 24 i 25 luty 2016r. łączna cena za uczestnictwo wynosi 1380zł/zespół (1-2 osoby).

Prosimy o składanie zgłoszeń do: 12 lutego 2016r.


Prowadzący szkolenie:

mgr inż. Andrzej Uzarczyk – Ekspert Techniczny.
mgr inż. Piotr Adamczyk – Koordynator Badań Biegłości.


Zakres tematyczny szkolenia:

Określenie zdolności laboratoriów biorących udział w porównaniach do przeprowadzania pomiarów natężenia oświetlenia na płaszczyźnie zgodnie z normą PN-E-04040-03:1983 i wyznaczenia średniego natężenia i równomierności oświetlenia na płaszczyźnie w celu odniesienia wyników do wymagań normy PN-EN-12464-1:2012.


Program:

Informacje o badaniu biegłości File-Downloads-iconPDF


Gwarantujemy:

sprawozdanie z badań biegłości,
certyfikat uczestnictwa,
obiad,
serwis kawowy w trakcie zajęć.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt telefoniczny lub przesłanie zgłoszenia mailem: szkolenia@oikoslab.pl

Miejsce:
Ośrodek Badań Podstawowych Projektów i Wdrożeń
Ochrony Środowiska i Biotechnologii „OIKOS” Sp. z o.o.
55-010 Święta Katarzyna
ul. Powstańców Śląskich 8
tel. (71) 311-43-04, 311-43-06
www.oikoslab.pl
szkolenia@oikoslab.pl


Formularze zgłoszeniowe:

File-Downloads-iconFormularz Zgłoszeniowy ODT

File-Downloads-iconFormularz Zgłoszeniowy PDF