Zapisy na badania biegłości wraz ze szkoleniem

Prowadzimy zapisy na planowany cykl badań biegłości wraz ze szkoleniem.

Aby badania mogły się odbyć niezbędna jest obecność minimum 6-ciu Laboratoriów.

Zachęcamy do informowania inne Laboratoria.

 

Chęć udziału w wybranych badaniach biegłości prosimy zgłaszać na e-mail: szkolenia@oikoslab.pl lub telefonicznie do 13.09.2016r.

Cena (netto):

  • 1 dzień: 690,00PLN – Zespół/Dzień (1-2 Osoby)
  • 2-4 dni: 580,00PLN – Zespół/Dzień (1-2 Osoby)
  • 5 dni: 400,00PLN – Zespół/Dzień (1-2 Osoby)

Cena obejmuje:

  • udział w badaniach biegłości,
  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikat uczestnictwa,
  • obiad,
  • serwis kawowy.

Prowadzący badania biegłości oraz szkolenia: mgr inż. Andrzej Uzarczyk.

Lp.Nazwa badańTerminData zapisuProgram
1Badania biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z pomiarów emisji hałasu do środowiska od instalacji i urządzeń.19.09.2016r.
9:00 – 16:00
13.09.2016r.File-Downloads-icon
2Badania biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z pomiarów hałasu na stanowiskach pracy i wyznaczania ekspozycji zawodowej na hałas.20.09.2016r.
9:00 – 16:00
13.09.2016r.File-Downloads-icon
3Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów natężenia i równomierności oświetlenia na płaszczyźnie.21.09.2016r.
9:00 – 16:00
13.09.2016r.File-Downloads-icon
4Mikroklimat w środowisku pracy, oznaczanie metabolicznej produkcji ciepła (wydatek energetyczny) wraz z Badaniami Biegłości.22.09.2016r.
9:00 – 16:00
13.09.2016r.File-Downloads-icon
5Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów drgań o działaniu ogólnym i miejscowym zgodnie z PN-EN 14253+A1:2011 oraz PN-EN ISO 5349-1:2004 i PN-EN ISO 5349-2:2004.23.09.2016r.
9:00 – 16:00
13.09.2016r.File-Downloads-icon

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia/badań biegłości lub zaproponowania innego terminu.