Nowości, nowości

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, iż w dniu 3 lipca 2019r. na stronie Polskiego Centrum Akredytacji pojawiło się nowe wydanie zakresu akredytacji – Wydanie nr 18

Podobnie jak w poprzednich latach chcą wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom rozszerzyliśmy zakres o nowe badania:

Środowisko pracy:

1) Wprowadzenie nowego czynnika fizycznego – Hałas ultradźwiękowy 

2) Wprowadzenie czynników z pobieraniem dozymetrii indywidualnej dotychczas pobieranych na roztwór pochłaniający:

2.1 Nadtlenek wodoru – pobieranie na filtry, w przeciwieństwie do dotychczasowej metody pobierania na płuczki próbki charakteryzują się długim terminem trwałości 

2.2. Ditlenek siarki – pobieranie na filtry

3) Wprowadzenie nowych czynników chemicznych badanych w środowisku pracy do oceny NDS i NDSCh:

3.1. Heptan-2-on

3.2. Tert-butanol

3.3.  3a,4,7,7a- tetrahydro-4,7-metanoinden (dicyklopentadien)

5) Wprowadzenie nowego czynnika chemicznego dla pomiarów okresowych emisji do powietrza ze źródeł stacjonarnych wykonywanych do celów obszaru regulowanego prawnie:

1. Terpentyna  (węglowodory alifatyczne do C12)

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Zespół Laboratorium Oikos