Zapisy na cykl badań biegłości – Maj 2019r.

Prowadzimy zapisy na planowany cykl badań biegłości w dniach od 20.05.2019r – 24.05.2019r.

Aby badania mogły się odbyć niezbędna jest obecność minimum 6-ciu Laboratoriów.

Zachęcamy do informowania inne Laboratoria.

Chęć udziału w wybranych badaniach biegłości prosimy zgłaszać na e-mail: szkolenia@oikoslab.pl lub telefonicznie do 11.05.2019r.


Konspekty i programy badań biegłości dostępne są w plikach do pobrania.

Nazwa badańTerminCena
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z pomiarów hałasu na stanowiskach pracy i wyznaczania ekspozycji zawodowej na hałas.20.05.2019r.690,00
Zespół
(Netto)*
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z pomiarów emisji hałasu do środowiska od instalacji i urządzeń.20.05.2019r.690,00
Zespół
(Netto)*
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów drgań o działaniu ogólnym i miejscowym zgodnie z PN-EN 14253+A1:2011 oraz PN-EN ISO 5349-1:2004 i PN-EN ISO 5349-2:2004.21.05.2019r.690,00
Zespół
(Netto)*
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów natężenia i równomierności oświetlenia na płaszczyźnie.21.05.2019r.690,00
Zespół
(Netto)*

*Zespół (1-2 osoby)

**Każda kolejna osoba dodatkowo 450,00 (Netto)


Cena obejmuje:

 • materiały szkoleniowe (dotyczy badań biegłości wraz ze szkoleniem doskonalącym),
 • certyfikat uczestnictwa,
 • obiad (dotyczy badań biegłości wraz ze szkoleniem doskonalącym),
 • serwis kawowy.

Prowadzący szkolenia oraz ekspert w sprawie badań biegłości: mgr inż. Andrzej Uzarczyk.

Dokładny harmonogram czasowy i program zostanie przedstawiony uczestnikom po zebraniu się grup docelowych.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia/badań biegłości lub zaproponowania innego terminu.

Aktualizacja Zatwierdzenia Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej we Wrocławiu

Na naszej stronie pojawiło się aktualne zatwierdzenie PPIS. Wszystko do zobaczenia i pobrania w Systemie Jakości.

Wesołych Świąt oraz wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku 2019

Wesołych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia. Samych sukcesów w Nowym Roku.

Cały Zespół OIKOSlab składa najserdeczniejsze życzenia.

Zapisy na cykl badań biegłości – Luty 2019r.

Prowadzimy zapisy na planowany cykl badań biegłości w dniach od 04.02.2019r – 08.02.2019r.

Aby badania mogły się odbyć niezbędna jest obecność minimum 6-ciu Laboratoriów.

Zachęcamy do informowania inne Laboratoria.

Chęć udziału w wybranych badaniach biegłości prosimy zgłaszać na e-mail: szkolenia@oikoslab.pl lub telefonicznie do 25.01.2019r.


Konspekty i programy badań biegłości dostępne są w plikach do pobrania.

Nazwa badańTerminCenaPliki do pobrania
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów drgań o działaniu ogólnym i miejscowym zgodnie z PN-EN 14253+A1:2011 oraz PN-EN ISO 5349-1:2004 i PN-EN ISO 5349-2:2004.04.02.2019r.690,00
Zespół
(Netto)*
File-Downloads-icon
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów natężenia i równomierności oświetlenia na płaszczyźnie.04.02.2019r.690,00
Zespół
(Netto)*
File-Downloads-icon
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oceny środowisk cieplnych na stanowiskach pracy wraz ze szkoleniem doskonalącym.05.02.2019r.690,00
Osoba
(Netto)**
File-Downloads-icon
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu określenia tempa metabolizmu i wydatku energetycznego na stanowiskach pracy wraz ze szkoleniem doskonalącym.05.02.2019r.690,00
Osoba
(Netto)**
File-Downloads-icon
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pobierania próbek powietrza i oznaczania zawartości frakcji wdychalnej i respirabilnej pyłu wraz ze szkoleniem doskonalącym.06.02.2019r.690,00
Osoba
(Netto)**
File-Downloads-icon
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu oznaczania stężenia gazów CO w środowisku pracy za pomocą elektrycznych przyrządów o szybkim odczycie wraz ze szkoleniem doskonalącym.07.02.2019r.690,00
Osoba
(Netto)**
File-Downloads-icon
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z pomiarów hałasu na stanowiskach pracy i wyznaczania ekspozycji zawodowej na hałas.08.02.2019r.690,00
Zespół
(Netto)*
File-Downloads-icon
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z pomiarów emisji hałasu do środowiska od instalacji i urządzeń.08.02.2019r.690,00
Zespół
(Netto)*
File-Downloads-icon
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z wyznaczania poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego.08.02.2019r.690,00
Zespół
(Netto)*
File-Downloads-icon
Badania Biegłości przez porównania międzylaboratoryjne z zakresu pomiarów poziomu dźwięku A w budynkach.08.02.2019r.690,00
Zespół
(Netto)*
File-Downloads-icon

*Zespół (1-2 osoby)

**Każda kolejna osoba dodatkowo 450,00 (Netto)

Formularz zgłoszeniowy

Cena obejmuje:

 • materiały szkoleniowe (dotyczy badań biegłości wraz ze szkoleniem doskonalącym),
 • certyfikat uczestnictwa,
 • obiad (dotyczy badań biegłości wraz ze szkoleniem doskonalącym),
 • serwis kawowy.

Prowadzący szkolenia oraz ekspert w sprawie badań biegłości: mgr inż. Andrzej Uzarczyk.

Dokładny harmonogram czasowy i program zostanie przedstawiony uczestnikom po zebraniu się grup docelowych.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia/badań biegłości lub zaproponowania innego terminu.

2019 01 18 Szkolenie „Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 – omówienie zmian z uwzględnieniem potrzeb dostosowania systemu zarządzania”

2019 01 18 mgr inż. Wojciech Kupś
Status Naboru: Zakończony

W dniu 18 stycznia 2019r. Zapraszamy na szkolenie: „Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 – omówienie zmian z uwzględnieniem potrzeb dostosowania systemu zarządzania”


Czas trwania:

1 dzień (od 9:00 do 16:00)


Cena netto:

690,00zł/osoba

Prosimy o składanie zgłoszeń do: 09 stycznia 2019r.


Prowadzący szkolenie:

mgr inż. Wojciech Kupś – Audytor, trener w zakresie normy 17025, konsultant. Posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu pracą akredytowanego laboratorium, chemik analityk.


Celem szkolenia jest przedstawienie najważniejszych zmian wymagających dostosowania dokumentacji oraz przedstawienie prostych przykładów.

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej oraz personelu odpowiedzialnego za dostosowanie systemu zarządzania do wymagań znowelizowanej normy.

Zmiany dotyczące struktury normy

Wymagania zasadnicze

bezstronność; poufność

dokumentowanie spełnienia wymagań – przykład

Organizacja

kierownictwo laboratorium, zadania i odpowiedzialność

Zasoby

Personel; infrastruktura i warunki środowiskowe; wyposażenie

spójność pomiarowa + załącznik A do normy

dostawy i usługi zewnętrzne, podwykonawstwo

System zarządzania:

Działania „ukierunkowane na ryzyka i szanse” – wymagania dotyczące ryzyka, szans, ocena ryzyka, zarządzanie ryzykiem – definicje pojęć

Wariant A i wariant B

 • dokumentacja w świetle znowelizowanej normy
 • nadzorowanie dokumentacji; nadzorowanie zapisów; doskonalenie
 • działania korygujące; audyty wewnętrzne; przeglądy kierownictwa – zmiany w dokumentacji

Działania techniczne: proces w działaniach laboratorium(zdefiniowanie procesu i jego specyfiki w działaniach laboratorium) w dokumentacji laboratorium – przykłady

 • przegląd zapytań ofert i umów: przykład zmian w zapisach i dokumentacji
 • wybór, weryfikacja i walidacja metod badań
 • pobieranie próbek; postępowanie z próbkami i obiektami badań
 • zapisy techniczne
 • szacowanie niepewności; monitorowanie miarodajności wyników badań
 • prezentowanie wyników badań: zmiany zasad
 • skargi – omówienie zmian oraz przykład dostosowania dokumentacji
 • praca niezgodna w wymaganiami
 • nadzorowanie danych

Gwarantujemy:

materiały szkoleniowe,
certyfikat uczestnictwa,
obiad,
serwis kawowy w trakcie zajęć.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt telefoniczny lub przesłanie zgłoszenia mailem: szkolenia@oikoslab.pl

Miejsce:

Ośrodek Badań Podstawowych Projektów i Wdrożeń
Ochrony Środowiska i Biotechnologii „OIKOS” Sp. z o.o.
55-010 Święta Katarzyna
ul. Powstańców Śląskich 8
tel. (71) 311-43-04, 311-43-06
www.oikoslab.pl
szkolenia@oikoslab.pl


Formularze zgłoszeniowe:

File-Downloads-icon

Formularz Zgłoszeniowy ODT

File-Downloads-icon

Formularz Zgłoszeniowy PDF