Warning: Use of undefined constant Ihrss - assumed 'Ihrss' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/users/www_oikoslab_pl/public_html/wp-content/themes/conpiracy/header.php on line 77
Przeglądasz: System jakości

Aktualizacja – Środowisko Pracy – Próbki Dostarczone – Sposób Poboru i Transportu Próbek

Dnia 22-06-2017r. w plikach do pobrania pojawiła się nowa obowiązująca wersja tabeli:

Środowisko Pracy – Próbki Dostarczone – Sposób Poboru i Transportu Próbek

Pliki do pobrania

Nowy zakres akredytacji nr AB 934 wydanie nr 13

arrow-chart-svg2016 10 17 pojawił się nowy zakres akredytacji nr AB 934wydanie nr 13

Wszystko oczywiście w oficjalnym źródle na stronie: www.pca.gov.pl

Zmiany dotyczą zmiany kliku zakresów w Środowisku pracy.

Nowy zakres akredytacji nr AB 934 wydanie nr 12

2016 06 24 Uzyskaliśmy nowy zakres akredytacji nr AB 934wydanie nr 12

Nasi Kochani Klienci, z myślą o Was, jak co roku rozszerzamy nasz zakres akredytacji o nowe techniki i badania.

Szczególnie możemy pochwalić się uzyskaniem akredytacji w zakresie:

 

Przedmiot badań:Badane cechy:
Środowisko pracy - powietrze

Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na filtry
2,2'- oksydietanol (glikol dwuetylenowy) – frakcja wdychalna

(Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID))
Środowisko pracy - powietrze

Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane do roztworu pochłaniającego
Kwas azotowy

(z obliczeń)

Hydrazyna

(Metoda spektrofotometryczna)
Środowisko pracy - powietrze

Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem
Izopren

Cykloheksyloamina

Akrylan metylu

Akrylan etylu

Akrylan butylu

Akrylan 2- etyloheksylu

(Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID))
Środowisko pracy - powietrze

Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem

Gazy odlotowe

Środowisko ogólne - próbki gazów odlotowych pobrane na rurki z sorbentem
Metakrylan metylu

Metakrylan butylu

(Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID))
Gazy odlotowe

Środowisko ogólne - próbki gazów odlotowych pobrane do roztworu pochłaniającego
Tlenek azotu w przeliczeniu na ditlenek azotu

(Metoda spektrofotometryczna)

Ditlenek siarki

(Metoda miareczkowa)
Woda, ściekiWodorowęglany

Twardość niewęglanowa

Chlor związany

(z obliczeń)

Lepsze zakresy pomiarowe oraz łatwe pobieranie próbek – dodaliśmy alternatywne nowe metody analityczne i badawcze.

Wycofaliśmy archaiczne metody w badaniu izocyjanianów, udoskonaliliśmy metodykę wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC.

Wycofaliśmy analizatory elektrochemiczne z badania dwutlenku azotu (NO2) i dwutlenku siarki (SO2) w środowisku pracy. Wdrożyliśmy selektywne metody spektrofotometryczne z granicą wyznaczalności 0,1*NDS pobierane do roztworów.

Zrezygnowaliśmy z badań wyciągów wodnych z odpadów. Nadal badamy komunalne osady ściekowe.

Wcześniejszy zakres (wydanie 11)Obecny zakres (wydanie 12)
Częściowo zmieniono:

Środowisko pracy - powietrze

CO

NO

NO2

SO2

(Metoda elektrochemiczna)
Dodano:

Środowisko pracy - powietrze

Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane do roztworu pochłaniającego

Tlenek azotu

Ditlenek azotu

Ditlenek siarki

(Metoda spektrofotometryczna)
Zostało:

Środowisko pracy - powietrze

Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane do roztworu pochłaniającego

Metanol

(Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID))
Dodano:

Środowisko pracy - powietrze

Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem

Metanol

(Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID))
Zmieniono:

Gazy odlotowe

Środowisko ogólne - próbki gazów odlotowych pobrane do roztworu pochłaniającego

Metanol

(Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID))
Dodano:

Gazy odlotowe

Środowisko ogólne - próbki gazów odlotowych pobrane na rurki z sorbentem

Metanol

(Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID))
Zostało:

Woda, ścieki

Chlor wolny

Chlor ogólny

(Metoda miareczkowa)
Dodano:

Woda, ścieki

Chlor wolny

Chlor ogólny

(Metoda spektrofotometryczna)
Zostało:

Woda, ścieki

Wapń

(Metoda miareczkowa)

Magnez

(z obliczeń)
Dodano:

Woda, ścieki

Wapń

Magnez

(Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS))
Zmieniono:

Środowisko pracy - powietrze

Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane do roztworu pochłaniającego

Diizocyjanian tolueno-2,4-diylu

Diizocyjanian tolueno-2,6-diylu

4,4’-metylenobis(fenyloizocyjanian)

(Metoda spektrofotometryczna)
Zostaje tylko:

Środowisko pracy - powietrze

Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na filtry

Diizocyjanian tolueno-2,4-diylu

Diizocyjanian tolueno-2,6-diylu

4,4’-metylenobis(fenyloizocyjanian)

(Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV))
Zmieniono:

Odpady (wyciąg wodny)
Nadal wykonujemy badania osadów ściekowych

Zmieniono część zakresów pomiarowych.

Uporządkowano zapisy dla badanych cech w przedmiotach badań dla badań wykonywanych w całości oraz dla próbek dostarczonych.

Nowy zakres akredytacji, nowy przedmiot badań

08 stycznia 2016 roku uzyskaliśmy nowy zakres akredytacji AB 934 wydanie 11.

 

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z aktualnym zakresem.

 

Zmiany w nowym wydaniu dotyczą dodania nowego przedmiotu badań:

„Środowisko pracy – próbki powietrza pobrane na filtry i do rurek z sorbentem”

Przedmiot badań:Badane cechy:
Środowisko pracy – próbki powietrza pobrane na filtry i do rurek z sorbentemAntracen

Benzo(a)antracen

Chryzen

Benzo(b)fluoranten

Benzo(k)fluoranten

Benzo(a)piren

Dibenzo(a,h)antracen

Benzo(g,h,i) perylen

Indeno(1,2,3, -c, d) piren

2-fenoksyetanol

Nowy zakres akredytacji, nowe badane cechy w przedmiotach badań

30 września 2015 roku uzyskaliśmy nowy zakres akredytacji AB-934 wydanie 10.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z aktualnym zakresem.

 

Dla naszych klientów przygotowaliśmy specjalną ofertę:

Środowisko pracy – próbki powietrza pobrane na filtry
  ⇒ Frakcja respirabilna krystalicznej krzemionki w powietrzu (kwarc, krystobalit) [mg/próbka]
  ⇒ Krystaliczna krzemionka w pyle (kwarc, krystobalit) [%]

Cena na oznaczenie próbki dostarczonej wynosi 64.00 zł (netto)

UWAGA! minimalna odważka pyłu to 0,6 mg – pozwala na oznaczenie krystalicznej krzemionki na poziomie ok. 1%

Warunki dostarczania: sucho, w oprawce transportowej (tak aby nie filtr nie latał), nie zgniatać, nie zginać.

 

Szczególnie możemy pochwalić się uzyskaniem akredytacji w zakresie:

Przedmiot badań:Badane cechy:
Środowisko pracy - powietrze
Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na filtry
Frakcja respirabilna krystalicznej krzemionki w powietrzu (kwarc, krystobalit)

Krystaliczna krzemionka w pyle (kwarc, krystobalit)

Oleje mineralne wysokorafinowane z wyłączeniem cieczy obróbkowych

2,2-Bis(4-hydroksyfenylo)propan (bisfenol-A) - frakcja wdychalna
Środowisko pracy - powietrze

Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem

Gazy odlotowe

Środowisko ogólne - próbki gazów odlotowych pobranych na rurki z sorbentem
Anilina
Środowisko pracy - powietrze

Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem
Naftalen

Rezorcynol
Środowisko pracy - powietrze

Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na filtry

Środowisko pracy - próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem
2-fenoksyetanol
Oraz inne