Nowe wydanie zakresu akredytacji – Wydanie nr 16

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że dnia 18.05.2018 r. na stronie Polskiego Centrum Akredytacji pojawiło się nowe wydanie zakresu akredytacji – Wydanie nr 16

 

 

Nowości w zakresie akredytacji:

1) Wprowadzenie czynników z pobieraniem dozymetrii indywidualnej dotychczas pobieranych na roztwór pochłaniający:

 • Kwas azotowy – środowisko pracy – pobierany na filtry
 • Kwas fosforowy – środowisko pracy – pobierany na filtry
 • Siarkowodór – pobieranie na rurki SKC 400/200

2) Wprowadzenie nowych czynników chemicznych badanych w środowisku pracy do oceny NDS i NDSCh:

 • N-oktan
 • Dimetyloformamid
 • Dimetoksymetan
 • Chlorobenzen

3) Wprowadzenie nowej metody – Chromatografia jonowa – Środowisko Pracy:

 • Fluorowodór
 • Fluorki
 • Chlorowodór
 • Kwas siarkowy – frakcja torakalna
 • Kwas azotowy
 • Kwas fosforowy
 • Siarkowodór
 • Ditlenek azotu

4) Wprowadzenie nowej metody – Chromatografia jonowa – Wody:

 • Fluorki
 • Chlorki
 • Azotyny
 • Azotany
 • Siarczany

5) Wprowadzenie nowych czynników chemicznych dla pomiarów okresowych emisji do powietrza ze źródeł stacjonarnych wykonywanych do celów obszaru regulowanego prawnie:

 • Cykloheksan
 • Octan metylu
 • Octan winylu
 • Chlorobenzen
 • Dimetyloformamid