2018 06 28 Szkolenie „Zmiany w normach obszaru pobierania próbek. Jak zapewnić właściwą jakość procesu pobierania próbek oraz uniknąć błędów”

2018 06 28 mgr inż. Monika Żyro-Ostrowska
Status Naboru: Zakończony

W dniu 28 czerwca 2018r. Zapraszamy na szkolenie: „Zmiany w normach obszaru pobierania próbek. Jak zapewnić właściwą jakość procesu pobierania próbek oraz uniknąć błędów”


Czas trwania:

1 dzień (od 9:00 do 16:00)


Cena netto:

690,00zł/osoba

Prosimy o składanie zgłoszeń do: 22 czerwca 2018r.


Prowadzący szkolenie:

mgr inż. Monika Żyro-Ostrowska – Kierownik Centralnego Laboratorium Badania Wody i Ścieków – Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o., Audytor techniczny.


Zakres szkolenia:

Zmiany w normach dotyczących pobierania próbek:

  • pobieranie próbek wód podziemnych PN-EN ISO 5667-11:2017-10,
  • pobieranie próbek wód z rzek i strumieni PN-EN ISO 5667-6:2016-12,
  • pobieranie próbek wód z jezior i sztucznych zbiorników pobierania próbek wg PN-EN ISO 5667-4:2017-10.

Zapewnienie jakości podczas pobierania próbek i postępowania z próbkami wg PN-EN ISO 5667-14:2016-11,

Prowadzenie zapisów w obszarze związanym z pobieraniem próbek,

Dyskusja.


Gwarantujemy:

materiały szkoleniowe,
certyfikat uczestnictwa,
obiad,
serwis kawowy w trakcie zajęć.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt telefoniczny lub przesłanie zgłoszenia mailem: szkolenia@oikoslab.pl

Miejsce:

Ośrodek Badań Podstawowych Projektów i Wdrożeń
Ochrony Środowiska i Biotechnologii „OIKOS” Sp. z o.o.
55-010 Święta Katarzyna
ul. Powstańców Śląskich 8
tel. (71) 311-43-04, 311-43-06
www.oikoslab.pl
szkolenia@oikoslab.pl


Formularze zgłoszeniowe:

File-Downloads-iconFormularz Zgłoszeniowy ODT

File-Downloads-iconFormularz Zgłoszeniowy PDF