2018 03 19 Szkolenie „Pobieranie próbek  wody do spożycia – nowe wydanie normy PN-ISO 5667-5:2017-10 i kontrola jakości pobierania próbek zgodnie z PN-ISO 5667-14:2016-11 .Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – zadania i obowiązki laboratorium”

2018 03 19 mgr inż. Monika Żyro-Ostrowska
Status Naboru: Zakończony

W dniu 19 marca 2018r. Zapraszamy na szkolenie: „Pobieranie próbek wody do spożycia – nowe wydanie normy PN-ISO 5667-5:2017-10 i kontrola jakości pobierania próbek zgodnie z PN-ISO 5667-14:2016-11 .Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – zadania i obowiązki laboratorium”


Czas trwania:

1 dzień (od 9:00 do 16:00)


Cena netto:

590,00zł/osoba

Prosimy o składanie zgłoszeń do: 12 marca 2018r.


Prowadzący szkolenie:

mgr inż. Monika Żyro-Ostrowska – Kierownik Centralnego Laboratorium Badania Wody i Ścieków – Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o., Audytor techniczny.


Program:

Norma PN-ISO 5667-5:2017-10 Jakość wody – Pobieranie próbek –Część 5: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wody do picia ze stacji uzdatniania wody i systemów dystrybucji wody pitnej”,
• omówienie zmian w normie,
• cel pobierania próbek a metoda pobierania,
• czynniki i warunki wpływające na pobieranie próbek – strategia pobierania próbek, unikanie kontaminacji, kolejność pobierania,
• instrukcja pobierania próbek wody do spożycia,
• prowadzenie pomiarów terenowych,
• kontrola jakości podczas pobierania próbek wg PN-ISO 5667-14:2016-11  i szacowanie niepewności pobierania próbek,
• szkolenie personelu pobierającego próbki do badań i potwierdzenie  kompetencji,
• niezależna ocena procesu pobierania próbek.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w kontekście zadań i obowiązków laboratorium :
• zatwierdzenie metod badawczych i parametrów,
• metody pobierania próbek,
• charakterystyka wykonania analiz chemicznych i właściwości fizycznych wody,
• parametry objęte monitoringiem,
• sprawozdania z badań,
• informacje o przekroczeniach.


Gwarantujemy:

materiały szkoleniowe,
certyfikat uczestnictwa,
obiad,
serwis kawowy w trakcie zajęć.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt telefoniczny lub przesłanie zgłoszenia mailem: szkolenia@oikoslab.pl

Miejsce:

Ośrodek Badań Podstawowych Projektów i Wdrożeń
Ochrony Środowiska i Biotechnologii „OIKOS” Sp. z o.o.
55-010 Święta Katarzyna
ul. Powstańców Śląskich 8
tel. (71) 311-43-04, 311-43-06
www.oikoslab.pl
szkolenia@oikoslab.pl


Formularze zgłoszeniowe:

File-Downloads-iconFormularz Zgłoszeniowy ODT

File-Downloads-iconFormularz Zgłoszeniowy PDF