2019 01 18 Szkolenie „Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 – omówienie zmian z uwzględnieniem potrzeb dostosowania systemu zarządzania”

2019 01 18 mgr inż. Wojciech Kupś
Status Naboru: Zakończony

W dniu 18 stycznia 2019r. Zapraszamy na szkolenie: „Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 – omówienie zmian z uwzględnieniem potrzeb dostosowania systemu zarządzania”


Czas trwania:

1 dzień (od 9:00 do 16:00)


Cena netto:

690,00zł/osoba

Prosimy o składanie zgłoszeń do: 09 stycznia 2019r.


Prowadzący szkolenie:

mgr inż. Wojciech Kupś – Audytor, trener w zakresie normy 17025, konsultant. Posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu pracą akredytowanego laboratorium, chemik analityk.


Celem szkolenia jest przedstawienie najważniejszych zmian wymagających dostosowania dokumentacji oraz przedstawienie prostych przykładów.

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej oraz personelu odpowiedzialnego za dostosowanie systemu zarządzania do wymagań znowelizowanej normy.

Zmiany dotyczące struktury normy

Wymagania zasadnicze

bezstronność; poufność

dokumentowanie spełnienia wymagań – przykład

Organizacja

kierownictwo laboratorium, zadania i odpowiedzialność

Zasoby

Personel; infrastruktura i warunki środowiskowe; wyposażenie

spójność pomiarowa + załącznik A do normy

dostawy i usługi zewnętrzne, podwykonawstwo

System zarządzania:

Działania „ukierunkowane na ryzyka i szanse” – wymagania dotyczące ryzyka, szans, ocena ryzyka, zarządzanie ryzykiem – definicje pojęć

Wariant A i wariant B

 • dokumentacja w świetle znowelizowanej normy
 • nadzorowanie dokumentacji; nadzorowanie zapisów; doskonalenie
 • działania korygujące; audyty wewnętrzne; przeglądy kierownictwa – zmiany w dokumentacji

Działania techniczne: proces w działaniach laboratorium(zdefiniowanie procesu i jego specyfiki w działaniach laboratorium) w dokumentacji laboratorium – przykłady

 • przegląd zapytań ofert i umów: przykład zmian w zapisach i dokumentacji
 • wybór, weryfikacja i walidacja metod badań
 • pobieranie próbek; postępowanie z próbkami i obiektami badań
 • zapisy techniczne
 • szacowanie niepewności; monitorowanie miarodajności wyników badań
 • prezentowanie wyników badań: zmiany zasad
 • skargi – omówienie zmian oraz przykład dostosowania dokumentacji
 • praca niezgodna w wymaganiami
 • nadzorowanie danych

Gwarantujemy:

materiały szkoleniowe,
certyfikat uczestnictwa,
obiad,
serwis kawowy w trakcie zajęć.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt telefoniczny lub przesłanie zgłoszenia mailem: szkolenia@oikoslab.pl

Miejsce:

Ośrodek Badań Podstawowych Projektów i Wdrożeń
Ochrony Środowiska i Biotechnologii „OIKOS” Sp. z o.o.
55-010 Święta Katarzyna
ul. Powstańców Śląskich 8
tel. (71) 311-43-04, 311-43-06
www.oikoslab.pl
szkolenia@oikoslab.pl


Formularze zgłoszeniowe:

File-Downloads-icon

Formularz Zgłoszeniowy ODT

File-Downloads-icon

Formularz Zgłoszeniowy PDF